Las Training Traject van Werkstart, werkt!

Werkstart biedt een uniek werkgelegenheidstraject in de metaalbranche, wat neergezet wordt door Lasbedrijf HGB en Uitzendbureau HGB.

Werkstart biedt arbeidsre-integratie op maat. Aan het einde van het traject is de deelnemer in het bezit van een laskwalificatie en een VCA certificaat, met als extra kwalificaties een heftruckcertificaat, een certificaat voor veilig hijsen en heffen en een contract van minimaal een half jaar.

Doelgroep;
Werkzoekenden in de leeftijd vanaf 18 jaar en ouder. In principe komt iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt in aanmerking.
Onze voorwaarde is: interesse en heel veel motivatie!

Locatie;
Het traject wordt op meerder locaties uitgevoerd, met als hoofdvestiging Beilen. In overleg kan het traject op een gewenste locatie uitgevoerd worden.

Traject inhoudelijk;
Uitkeringsgerechtigden met interesse in de metaalbranche kunnen zich inschrijven op een traject. Er worden voorlichtingsavonden gegeven op diverse locatie’s. Na de intakeprocedure kunnen kandidaten toegelaten worden.

Het Las Training Traject is breed opgezet en sluit goed aan bij de praktijk. Onze ervaring is dat alleen ‘het kunstje’ van het lassen leren, niet voldoende is voor duurzaam werk in de metaalbranche. Tijdens het opleidingstraject worden deelnemers opgeleid tot lassers tot het gewenste opleidingsniveau, waarnaar zij een laskwalificatie behalen.

Indien gewenst kan er tijdens ieder traject extra aandacht besteed aan psychische en/of fysieke klachten van deelnemers. Het thuis niet ‘op orde’ hebben is in veel gevallen een oorzaak dat de re-integratie stagneert. Daarom bieden wij SKILLS trainingen. Deze trainingen worden in samenwerking met RADARuitvoering georganiseerd. De consequent coachende en ondersteunende trainingstechnieken stimuleren het zelfvertrouwen en probleemoplossend vermogen van deelnemers. Daarbij wordt gedurende het gehele traject consequente ondersteuning geboden door een life-coach.

Werkstart verzorgd het gehele traject op gebied van re-integratie van A tot Z. Vanaf het Allereerste begin tot Zelfstandig werken.

Contra-indicatie;
In een aantal gevallen worden deelnemers niet toegelaten in het traject.
Dit kan zijn als:
– er sprake is van drugs- of alcoholverslaving;
– er sprake is van overheersend gedrag zodat de veiligheid of het functioneren van medewerkers of deelnemers teveel negetief beinvloed wordt;
– de deelnemer niet mee wil werken of in de algemene zin geen verandering wil aanbrengen aan de situatie.

Werkstart werkt met:
– zeer korte communicatielijnen,
– duurzame terugkeer in het arbeidsproces na ziekte of werkloosheid,
– persoonlijke aanpak en maatwerk,
– een optimale samenwerking tussen opdrachtgever – werkstart – deelnemer,
– jobcoaching,
– resultaatgerichte aanpak,
– zeer goede telefonische bereikbaarheid,
– heldere en open communicatie,
– certificering VCA.